Disclaimer

Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud van deze site en die van het Kenniscentrum-XL. Toch kan er ergens iets onvolledig of niet helemaal correct zijn weergegeven. Bovendien geven wij op de sites slechts algemene informatie.

Om die reden erkennen wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites en zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsites. Alleen in een persoonlijk onderhoud kunnen afspraken op maat worden gemaakt en / of adviezen worden gegeven.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite en die van het Kenniscentrum-XL komen uitsluitend toe aan Expo Oer. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze websites worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Expo Oer.

Een deel van de informatie op de website van het Kenniscentrum-XL komt uit andere bronnen.
Op sommige plaatsen is de bronvermelding aangegeven.
Een andere bron voor een deel van de informatie komt van Wikipedia.
De overname, bewerkingen en aanvullingen van die informatie is in alle gevallen met toestemming van Creative Commens (voor meer informatie: http://creativecommens.org/). Ook voor deze informatie geldt het gestelde in de tweede alinea.

.